Là một doanh nghiệp trẻ trong nền cạnh tranh hết sức khốc liệt như xây dựng, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua rất nhiều thử thách để có thể vươn lên phát triển như ngày nay. Ở Phúc Tấn, chúng tôi lấy sức trẻ, trí tuệ và công nghệ để vươn tới một tôn chỉ chung là “Dựng xây tổ ấm Việt”. Là một đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi dùng sự liêm chính để biến thử thách thành động lực cho sự phát triển bên vững.

Xem thêm…

Các dự án đang thực hiện