Chuỗi cung ứng bền vững

Công ty Phúc Tấn tiếp tục củng cố và xây dựng, phát triển lực lượng thợ có tay nghề cao, đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật quản lý, lãnh đạo điều hành của công ty có khả năng quản lý, triển khai và thực hiện các dự án lớn.