BIỆT THỰ CHỦ ĐẦU TƯ NGUYỄN VĂN HÀO

MÔ TẢ DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Văn Hào

Địa điểm xây dựng: Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian thực hiện: 2018

Quay lại