MÔ TẢ DỰ ÁN

  • Năm thực hiện : 2018
  • Địa chỉ : Ấp Bà Phái, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
  • Chủ đầu tư : UBND huyện Bàu Bàng