CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

  • Ngày hoàn thành: 2013
  • Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  • Diện tích: 100 m2
  • Chủ đầu tư: Huỳnh Thị Phấn
  • Danh mục: Biệt thự

MÔ TẢ DỰ ÁN

DỰ ÁN TƯƠNG TỰ