CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

  • Ngày hoàn thành: 2014
  • Địa chỉ: TP. HCM
  • Diện tích: 2000 m2
  • Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thanh
  • Danh mục: Nhà phố

MÔ TẢ DỰ ÁN

DỰ ÁN TƯƠNG TỰ