CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

  • Ngày hoàn thành: 2015
  • Địa chỉ: TP. HCM
  • Diện tích: 2000 m2
  • Chủ đầu tư: Trần Bá Vương
  • Danh mục: Nội thất

MÔ TẢ DỰ ÁN

DỰ ÁN TƯƠNG TỰ