MÔ TẢ DỰ ÁN

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

  • Năm thực hiện : 2018
  • Địa chỉ : Tân Thành, Bắc Tân  Uyên,  Bình Dương
  • Diện tích : 1250 m2
  • Chủ đầu tư : BQL dự án huyện Bắc Tân Uyên
  • Khối công trình chính : 2 tầng
  • Diện tích xây dựng : 384 m2
  • Nhà xe : 60 m2
  • Chuồng chó : 40,5 m2
  • Sân đường nội bộ : sân bê tông đá 1×2, dày 100mm, diện tích 935 m2
  • Thảm cỏ : 721 m2