MÔ TẢ DỰ ÁN

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

  • Năm thực hiện : 2017
  • Địa chỉ : Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương
  • Diện tích : 630 m2
  • Chủ đầu tư : BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Bàu Bàng
  • Công trình 3 tầng, chiều cao công trình là 14,400.
  • Diện tích xây dựng : 535 m2
  • Diện tích khu đất xây dựng : 2295 m2