MÔ TẢ DỰ ÁN

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

  • Năm thực hiện : 2017
  • Địa chỉ : Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương
  • Diện tích : 950 m2
  • Chủ đầu tư : BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Bàu Bàng
  • Công trình xây dựng 3 tầng
  • Diện tích sàn xây dựng : 521.5 m2
  • Diện tích sân đường nội bộ : 320 m2