MÔ TẢ DỰ ÁN

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

  • Năm thực hiện : 2018
  • Địa chỉ : Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
  • Diện tích : 850 m2
  • Chủ đầu tư : BQL dự án huyện Bắc Tân Uyên
  • Khối công trình chính : 2 tầng
  • Diện tích sàn xây dựng : 480 m2
  • Chiều dài hàng rào, cổng : 238 m
  • Sân đường nội bộ : Sân bê tông đá 1×2, mác 200, dày 100 mm, diện tích 323 m2
  • Diện tích thảm cỏ : 155 m2