MÔ TẢ DỰ ÁN

  • Năm thực hiện : 2019 – 2020
  • Địa chỉ : Tân Định, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
  • Diện tích : 30000 m2
  • Công trình cấp III, 1 tầng
  • Chủ đầu tư : BQL dự án huyện Bắc Tân Uyên