MÔ TẢ DỰ ÁN

  • Năm thực hiện : 2018 – 2019
  • Địa chỉ : Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương
  • Diện tích : 9106 m2
  • Chủ đầu tư : UBND huyện Bàu Bàng

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

  • Khối lớp học : 2 tầng, tổng diện tích sàn 942 m2
  • Khối hiệu bộ : 2 tầng, tổng diện tích sàn 313 m2
  • Khối bếp, tổ chức ăn : 1 tầng, tổng diện tích 241 m2
  • Khu kỹ thuật : 1 tầng, tổng diện tích sàn 181 m2
  • Khu phụ trợ : 1 tầng, tổng diện tích sàn 122 m2