MÔ TẢ DỰ ÁN

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

 • Năm thực hiện : 2018 – 2019
 • Địa chỉ : KCN – Đô thị Bàu Bàng, Bàu Bàng, Bình Dương
 • Diện tích : 14355 m2
 • Chủ đầu tư : UBND huyện Bàu Bàng
 • 15 phòng học, 35 học sinh/lớp
 • Khối hành chính quản trị và khối phòng học (khối A) : 4 tầng, 948m2
 • Nhà tập đa năng kết hợp nhà ăn, nhà bếp (khối B) : 1094 m2
 • Nhà thường trực : 13 m2
 • Nhà xe CBCNV : 228 m2
 • Cổng chính trường học rộng 9 m, cao 5 m
 • Hàng rào dài 491 m
 • Sân chào cờ : 2154 m2
 • Đường nội bộ 1 : 1452 m2
 • Đường nội bộ 2 : 275 m2
 • Đường nội bộ 3 : 630 m2
 • Vịnh đậu xe 763 m2