TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÀU BÀNG

MÔ TẢ DỰ ÁN

Chủ đầu tư: BQLDA Đầu Tư Xây Dựng khu vực huyện Bàu Bàng

Địa điểm xây dựng: Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian thực hiện: 2019 – 2020

Quay lại