TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

MÔ TẢ DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng

Địa điểm xây dựng: Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian thực hiện: 2018 – 2019

Quay lại