TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỪ VĂN THỐ

MÔ TẢ DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng

Địa điểm xây dựng: Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian thực hiện: 2020

Quay lại