Phúc Tấn vinh dự là nhà thầu chính của nhiều công trình công cộng góp phần phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, có thể kể đến vài dự án như sau:

 

TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Địa chỉ: Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tưBan Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng

Loại hình: Công trình công cộng

Hạng mục thi công: Xây lắp toàn bộ công trình

Đơn vị thi công: Công TY CP Xây Dựng và TTNT Phúc Tấn

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

Địa chỉ: Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tưBan Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng

Loại hình: Công trình công cộng

Hạng mục thi công: Xây lắp toàn bộ công trình

Đơn vị thi công: Công TY CP Xây Dựng và TTNT Phúc Tấn

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Địa chỉ: Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tưBan Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng

Loại hình: Công trình công cộng

Hạng mục thi công: Xây lắp toàn bộ công trình

Đơn vị thi công: Công TY CP Xây Dựng và TTNT Phúc Tấn

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỪ VĂN THỐ

Địa chỉ: Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tưBan Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng

Loại hình: Công trình công cộng

Hạng mục thi công: Xây lắp toàn bộ công trình

Đơn vị thi công: Công TY CP Xây Dựng và TTNT Phúc Tấn

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÀU BÀNG

Địa chỉ: Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng

Loại hình: Công trình công cộng

Hạng mục thi công: Lắp đặt thiết bị công trình

Đơn vị thi công: Công TY CP Xây Dựng và TTNT Phúc Tấn

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH PHƯỚC

Địa chỉ: Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bến Cát

Loại hình: Công trình công cộng

Hạng mục thi công: Lắp đặt thiết bị công trình

Đơn vị thi công: Công TY CP Xây Dựng và TTNT Phúc Tấn

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA XÃ TÂN ĐỊNH

Địa chỉ: Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên

Loại hình: Công trình công cộng

Hạng mục thi côngXây lắp toàn bộ công trình

Đơn vị thi công: Công TY CP Xây Dựng và TTNT Phúc Tấn

 

NHÀ Ở TẬP THỂ ĐỘI CẢNH SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ HỖ TRỢ TƯ PHÁP CÔNG AN HUYỆN BÀU BÀNG

Địa chỉ: Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên

Loại hình: Công trình công cộng

Hạng mục thi côngXây lắp toàn bộ công trình

Đơn vị thi công: Công TY CP Xây Dựng và TTNT Phúc Tấn

 

Copyright © 2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT PHÚC TẤN